Dr Lauren Blake

Dr Lauren Blake

Cydlynydd Hyfforddiant Ôl-raddedig, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295489

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Cwblhaodd Dr Lauren Blake ei gradd israddedig mewn Geneteg ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi hynny aeth ymlaen i gwblhau ei PhD mewn Bioleg Foleciwlaidd yn y grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol, unwaith eto ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae Lauren Blake yn Diwtor Addysgu Israddedig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, ac yn gydlynydd ar gyfer Canolfan Ymchwil Gymhwysol Asthma UK (AUKCAR).

Meysydd Arbenigedd

  • Epigeneteg
  • Mynegiant genynnau
  • Canserau gynaecolegol
  • Bioleg atgenhedlu