Dr Pete Arnold

Dr Pete Arnold

Uwch-ddarlithydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295674

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Cellular Office - 104
Llawr Cyntaf
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Pete Arnold yn Beiriannydd Meddalwedd a chanddo 30 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd ac yn y sector diwydiannol, ym maes biosynhwyryddion a thechnoleg y cyfryngau, gan weithio ar brosiectau amrywiol, o synwyryddion un sglodyn aml-sylwedd i ysgogi datblygiad a menter. Enillodd Peter radd BA mewn Peirianneg a Gwyddorau Trydanol a Gwybodaeth a PhD mewn Biotechnoleg o Brifysgol Caergrawnt. Yna treuliodd gyfnod yn arwain prosiect mewn cwmni deillio yn cynhyrchu biosynhwyryddion cyn symud i faes peirianneg meddalwedd ddiwydiannol. Ar hyn o bryd, mae'n Uwch-wyddonydd Data ym Manc Data SAIL yn gweithio fel Dadansoddwr Data ar brosiectau ymchwil ac fel Peiriannydd Meddalwedd ar brosiectau datblygu. Mae diddordebau ymchwil Dr Arnold yn cynnwys modelu aml-raddfa mewn bioleg systemau, uwch-gyfrifiadura, ymchwil data iechyd (a sut mae hynny'n

gweithio gyda data '-omeg') ac addysgu mewn grwpiau bach. Ar hyn o bryd, mae'n Gyfarwyddwr Gweithredol y rhaglen MSc mewn Gwyddor Data Iechyd

Meysydd Arbenigedd

  • Peirianneg Meddalwedd
  • R (Python, C, C++, XAMP, eraill)
  • Banc Data SAIL

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Peter yn Gyfarwyddwr Gweithredol y Rhaglen MSc mewn Gwyddor Data Iechyd.