Mr Ashley Akbari

Mr Ashley Akbari

Uwch-reolwr Ymchwil a Gwyddonydd Data, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513492

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Cellular Office - 306
Trydydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Ashley Akbari yn Uwch Reolwr Ymchwil a Gwyddonydd Data ym Mhrifysgol Abertawe, Health Data Research UK (HDR-UK) Cymru a Gogledd Iwerddon, Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADR) Cymru, Arsyllfa Cyfiawnder Teuluol Nuffield (NFJO) Partneriaeth Data ac eraill. Mae gan Ashley brofiad o weithio ar amrywiaeth o gysylltiadau data a phrosiectau ymchwil ac mae ganddo gefndir mewn cyfrifiadura a disgyblaethau ymchwil amrywiol sydd wedi esblygu dros amser gyda’i brofiad o weithio gyda data dienw ym Manc Data SAIL ers 2008, yn ogystal â chyda mathau eraill o ddata o genhedloedd y DU, ac fel rhan o brosiectau gyda’r GIG, y llywodraeth, polisi ac eraill. Mae Ashley yn cyflawni ei waith ymchwil ei hun yn ogystal â chydweithio â dadansoddwyr ac ymchwilwyr i ddatblygu a mynd ar drywydd eu prosiectau a’u hymchwil, ac yn cefnogi eu datblygiad a’u hyfforddiant parhaus, gan eirioli’r broses o gymhwyso canlyniadau ymchwil ar ffurf polisïau ar draws y byd academaidd, y llywodraeth a’r GIG. 

Meysydd Arbenigedd

  • Gwyddor Data Poblogaeth
  • Iechyd Poblogaethau
  • Iechyd y Cyhoedd
  • Epidemioleg
  • Data a chysylltiadau arferol
  • Iaith Ymholiadau Strwythuredig (SQL)
  • Rheoli Prosiectau a Rhaglenni
  • Rheoli prosiectau yn Ystwyth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Ashley ddiddordeb mewn addysgu a datblygu'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr ac ymchwilwyr data drwy gyfrwng cymysgedd o gyfleoedd theori ac ymarferol, a chefnogi a datblygu arbenigedd drwy gyfryngau amrywiol yn cynnwys addysgu ffurfiol, sefyllfaoedd gweithdy a chyflawni prosiectau. Mae Ashley hefyd yn arwain y sefydliad a’r gwaith o ddarparu’r rhaglen Interniaeth Gwyddor Data Poblogaeth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddatblygu eu sgiliau drwy leoliad gwaith wedi’i ariannu yn ystod eu gwyliau haf rhwng blynyddoedd academaidd, gan ddod yn rhan o un o’r timau ymchwilio mwyaf blaenllaw yn y byd, sy’n darparu a datblygu canlyniadau technegol ac ymchwil.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Ashley yn cynnwys nifer o feysydd sy’n gysylltiedig â gwyddor data poblogaeth, ac mae’n cydweithio â thimau amlddisgyblaethol a sefydliadau i ddefnyddio data i ateb cwestiynau perthnasol ar bolisïau, a gwella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl Cymru a’r DU.

Cydweithrediadau

Mae Ashley’n cydweithredu ag amrywiaeth eang o sefydliadau ar hyd a lled y DU, gan gynnwys rhai o’r GIG, Gofal Cymdeithasol, Iechyd y Cyhoedd, y Byd Academaidd, y Llywodraeth ac Elusennau. Mae’n ymwneud ag amrywiol brosiectau ac yn cydweithredu yn Awstralia a Canada ac ar hyd a lled Ewrop gan ddefnyddio Banc Data SAIL.