Mrs Rachel Smith

Mrs Rachel Smith

Swyddog Marchnata, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602399

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Trosolwg

Mae Rachel yn un o Swyddogion Marchnata'r Ysgol Feddygaeth. Mae hi'n gallu cynghori ar gyflwyno cais am gyrsiau yn yr Ysgol Feddygaeth.