Gwyddor Data
Cathrine Richards

Mrs Cathrine Richards

Pennaeth Rheoli Effaith, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606151

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Open Plan Office - 406
Pedwerydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Cathrine Richards yw Pennaeth Effaith yn Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) Cymru a Banc Data SAIL.

Mae Cathrine yn gweithio yn yr Adeilad Gwyddor Data, ac yn cydweithio’n agos â chydweithwyr yn YDG Cymru a’r Banc Data SAIL er mwyn gwireddu, cyfathrebu ac ymestyn ymhellach gyrhaeddiad a dylanwad ymchwil ac arferion. Mae Cathrine yn cydweithio’n agos â thimau yn Llywodraeth Cymru a sefydliadau ymchwil ar hyd a lled y DU fel rhan o fuddsoddiad UKRI, ADR UK. 

Mae cefndir Cathrine ym maes cyfathrebu, ac yn benodol mewn cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu’n gweithio ochr yn ochr â nifer o sefydliadau uchel eu proffil o Gymru a’r DU, gan eu helpu i gyfathrebu â’u cynulleidfaoedd.