Mynedfa flaen Grove
Mrs Kirsty Rees

Mrs Kirsty Rees

Swyddog Bywyd Myfyrwyr, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602783

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Kirsty Rees yn Swyddog Bywyd Myfyrwyr yn yr Ysgol Feddygaeth ac yn gweithio yn Swyddfa Gwybodaeth ac Addysg Myfyrwyr.

Kirsty Rees yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad lles myfyrwyr a bydd yn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i fyfyrwyr ar ystod ar faterion lles, ac yn eu cyfeirio at gymorth mewnol ac allanol.

Mae'r Swyddfa Gwybodaeth ac Addysg Myfyrwyr yn cefnogi'r holl weithrediadau ar gyfer rhaglenni a addysgir o'r pwynt sefydlu i'r pwynt graddio.