Mr Rhodri Owen

Mr Rhodri Owen

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295553

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Office - 160
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Rhodri yn Swyddog Arbrofol yn y Cyfleuster Sbectrometreg Màs Cenedlaethol ac mae wedi gweithio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ers pum mlynedd.  Ar hyn o bryd, mae Rhodri yn cwblhau PhD sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffynonellau ïoneiddiad newydd ar gyfer sbectrometreg màs i'w defnyddio mewn cemeg fiolegol.  Mae ganddo brofiad o addysgu ar gynlluniau gradd BSc israddedig yn yr Ysgol Feddygaeth.  Mae'n aelod o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol ac ar hyn o bryd, mae'n aelod o Adran Leol De Cymru a'r Gorllewin y Gymdeithas ac o'i Rhwydwaith Gyrfa Gynnar

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu offerynnau
  • Cemeg Ddadansoddol
  • Cromatograffeg
  • Sbectrometreg Màs