Golwg ar-i-fyny o'r tu allan i adeilad Gwyddor Bywyd
Mr Christopher Orton

Mr Christopher Orton

Rheolwr y Rhaglen, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602093

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Chris Orton yn Rheolwr Rhaglen yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Mae’n arwain gweithrediadau Hwb Ymchwil Data Iechyd BREATHE ar gyfer Gwyddor Anadlu, Porth Data Dementias Platform UK, a sawl prosiect arall sy'n defnyddio technoleg Banc Data SAIL a thechnoleg SeRPUK sy'n cael ei chynnal o fewn Gwyddor Data Poblogaeth yn yr Ysgol Feddygaeth.

Mae gan Chris dros 8 mlynedd o brofiad ym maes gwybodeg iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n gyn-fyfyriwr o MSc Gwybodeg Iechyd y Brifysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • • Seilwaith Ymchwil
  • Data mawr
  • Gwybodeg Iechyd
  • Rheoli prosiect
  • Rheoli rhaglen
  • Diogelu data
  • Gwyddorau data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Chris wedi gweithio ym maes Gwyddor Data Poblogaeth ers 8 mlynedd ac mae ganddo brofiad helaeth o redeg systemau ymchwil cymhleth fel Banc Data SAIL a SeRPUK. Arweiniodd Chris y gwaith o sefydlu platfform ymchwil Porth Data Dementias Platform UK, adnodd byd-eang ar gyfer dadansoddi dementia a niwrowyddoniaeth, ac ar hyn o bryd, mae’n llywio BREATHE, yr Hyb Ymchwil Data Iechyd ar gyfer Iechyd Anadlol, sy’n torri tir newydd wrth rannu data ar gyfer gwyddor anadlu ac sydd wedi cefnogi llu o brosiectau ymchwil COVID-19 dros y misoedd diwethaf.

Mae Chris wedi cyhoeddi sawl papur proffil a phrotocol mewn cynllunio a lleoli platfformau ymchwil.

Cydweithrediadau

Mae Chris yn gweithio gyda chydweithwyr cenedlaethol a rhyngwladol, fel rhan o Health Data Research UK (sefydliad gwladol sy’n hwyluso cysylltiadau a chydweithrediad ymchwil data iechyd ledled y DU ac ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol). Mae rôl Chris gyda Dementias Platform UK yn cwmpasu cydweithrediad ag astudiaethau cohort cenedlaethol a rhyngwladol.

Mr Christopher Orton

Rheolwr y Rhaglen, Medicine
+44 (0) 1792 602093