Mynedfa flaen Grove
Mr Wurzel Hull

Mr Wurzel Hull

Technegydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295022

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae gan Marcus 12 mlynedd a mwy o brofiad o weithio mewn labordy technegol. Yn ystod tair blynedd gyntaf ei yrfa, roedd yn gweithio i Grŵp y Mileniwm (Grŵp Ymchwil Cylchoedd Coed) yn Ysgol Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe. Roedd y rôl yn cynnwys mesur a thorri cylchoedd coed o samplau craidd o goed o’r mileniwm diwethaf, echdynnu’n gemegol y cellwlos o’r samplau coed i’w dadansoddi am amrywioldeb yr isotopau trwm sef carbon ac ocsigen gan ddefnyddio dadansoddwr elfennau  ynghyd â sbectromedr màs. Yn ystod y pedair blynedd nesaf, gweithiodd ar y prosiect BEACON yn yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Nod y prosiect oedd cysylltu diwydiant ag ymchwil gwyddonol dan y thema ‘Bio-purfeydd'. Yn y rôl hon, datblygodd dechnegau ym maes bioleg celloedd a moleciwlaidd, microbioleg, microsgopeg, biocemeg a chemeg dadansoddol (yn bennaf mewn sbectromedreg màs cromatograffaeth nwy). Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y prosiect BEACON+ sy’n adeiladu ar lwyddiant y prosiect BEACON cyntaf lle’r oedd gwyddonwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe yn cydweithredu â diwydiant i ddatblygu deunyddiau, tanwydd a chemegion adnewyddadwy. Nod BEACON+ yw creu 100 a mwy o gynhyrchion neu brosesau newydd mewn partneriaeth â busnesau.

Meysydd Arbenigedd

  • Sbectromedreg Màs Cromatograffaeth Nwy Microbioleg
  • Bioleg Foleciwlaidd