Cyntedd mewnol Athrofa Gwyddor Data 2
Mrs Claire Evans

Mrs Claire Evans

Rheolwr Cyllid a Chyfathrebu, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606545

Cyfeiriad ebost

Open plan office CNH / CMED - 203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton

Trosolwg

Claire yw cof sefydliadol Uned Dreialon Abertawe (STU). Daeth i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe i weithio gyda thîm Helen Snooks yn 2010 gan ymuno â’r uned treialon clinigol yn 2012. Mae STU yn gwneud y gorau o brofiad gwaith blaenorol Claire yn y sector preifat ym meysydd bancio ac yswiriant gan mai Claire yw’r unigolyn allweddol ar gyfer cadw cofnod o’r agweddau ariannol a’r adroddiadau cynnydd yn ymwneud â grantiau i holl randdeiliaid STU.