Golwg ar-i-fyny o'r tu allan i adeilad Gwyddor Bywyd
Mrs Lynsey Cross

Mrs Lynsey Cross

Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513712

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Lynsey Cross yw Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd yr Adran Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei rôl yn cynnwys; cefnogi ymchwilwyr o'r adran drwy ddarparu hyfforddiant a chyngor pwrpasol ar geisiadau am grantiau, datblygu strategaethau ymgysylltu â'r cyhoedd, cyd-gynhyrchu gweithgareddau ymgysylltu arloesol, cydlynu panel defnyddwyr Gwyddor Data Poblogaeth, yn ogystal â sefydlu ac adeiladu rhwydwaith ymgysylltu â'r cyhoedd.

Astudiodd Lynsey i fod yn athro ysgol gynradd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin ac yn ddiweddarach bu'n addysgu mewn nifer o wahanol ysgolion ledled De Powys. Fel athrawes, rhaid diwallu holl anghenion amrywiol y disgyblion gan gynnwys eu hanghenion iechyd, a thrwy hyn y darganfu Lynsey ei hangerdd dros hybu iechyd. Ar ôl symud i Sir Gaerfyrddin, aeth Lynsey ymlaen i ymuno â'r tîm yn rhaglen gwrthdlodi Llywodraeth Cymru Cymunedau yn Gyntaf, gyda ffocws penodol ar iechyd. Roedd y rôl yn cynnwys nodi anghenion iechyd a mynd i'r afael â nhw drwy gyd-gynhyrchu mentrau gyda'r cymunedau mwyaf difreintiedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Cynnwys y Cyhoedd mewn ymchwil
  • Hyfforddiant datblygu staff
  • Ysgrifennu ceisiadau
  • SciComms

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

 

Cynnwys y Cyhoedd mewn ymchwil

SciComms

 

Cydweithrediadau

 

Consensus Statement on Public Involvement and Engagement with Data-Intensive Health Research;

https://ijpds.org/article/view/586

 

Mrs Lynsey Cross

Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Medicine
+44 (0) 1792 513712