Mrs Catherine Batchelder

Mrs Catherine Batchelder

Swyddog Effaith Prosiect, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606945
Open Plan Office - 406
Pedwerydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Cate Batchelder yn Swyddog Effaith i Ganolfan Ymchwil Data Gweinyddol (ADR) Cymru a Banc Data SAIL. Mae Cate, sy’n gweithio yn yr Adeilad Gwyddor Data, yn cynorthwyo a hyrwyddo effaith ymchwil gan arwain at welliannau mewn polisïau ac ymarfer. Mae’n cydweithio’n agos â chydweithwyr yn ADR Cymru, y Banc Data SAIL, Llywodraeth Cymru a sefydliadau ymchwil ar hyd a lled y DU fel rhan o fuddsoddiad UKRI, ADR UK.

Mae cefndir Cate mewn cymorth ymchwil ac addysg uwch rhyngwladol. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, roedd Cate yn gweithio ym Mhrifysgol Bryste, ac ym Mhrifysgolion Semester at Sea a DePaul, yn yr UDA.