Mynedfa flaen adeilad Grove
Miss Evie Bain

Miss Evie Bain

Technegydd Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Diabetes Research Lab - 117
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Technegydd labordy ar gyfer yr Uned Ymchwil Diabetes. Gradd yn y gwyddorau biofeddygol o Brifysgol Southampton.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn diabetes math 1, ac yn benodol y dewis o driniaethau newydd a thriniaethau sydd ar y gweill.

Meysydd Arbenigedd

  • Technegau profion ELISA
  • Technegau profion Chemiluminescent
  • Systemau Dadansoddydd HPLC
  • Systemau dadansoddydd YSI Glucose
  • Datblygu profion Pwynt Gofal
  • Arferion Clinigol a Labordy Da

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

“Abundance of undiagnosed cardiometabolic risk within the population of a long-stay prison in the United Kingdom: a cross-sectional study.” - Cyflwynwyd i’r Journal of Epidemiology & Community Health

“A very itchy rash in a young woman with type 1 diabetes” – Cyflwynwyd i Diabetic Medicine