Atriwm mewnol yr Athrofa Gwyddor Bywyd 1
Mrs Nia Morse

Mrs Nia Morse

Rheolwr Prosiect, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513071

Cyfeiriad ebost

Open Plan Office - 106
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Nia Angharad Morse yn Rheolwr Prosiect ac yn rhan o Dîm Mentergarwch ac Arloesi, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Enillodd BA (Anrh) mewn Rheoli Busnes o Brifysgol Morgannwg ac mae ganddi gymhwyster AATQB. 

Mae gan Nia brofiad helaeth o Grantiau Cronfa  Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chanllawiau WEFO. 

Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu cydweithrediadau academaidd a diwydiannol yn y Sector Gwyddor Bywyd.     

Hefyd, ers 2009 ac i’r presennol, mae Nia yn Rheolwr Prosiect y Prosiect Beacon Plus, ac yn enillydd Regio Stars 2014. 

Meysydd Arbenigedd

  • Arloesi
  • Mentergarwch
  • Cyllid / AATQB
  • Grantiau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
  • Athena Swan
  • Aurora Leadership

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Enillydd Regio Star 2014 Canolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON   

 

Gwobr Mentergarwch ac Arloesi Ysgol Feddygaeth  Prifysgol Abertawe Rhagfyr 2016 - CYNHADLEDD FLYNYDDOL CYDWEITHIO 

Cydweithrediadau
Mrs Nia Morse

Mrs Nia Morse

Rheolwr Prosiect, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 513071
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig