Dr Aled Bryant

Dr Aled Bryant

Technolegydd Arloesi, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295127

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Aled yn Dechnolegydd Arloesi sy'n gweithio yn y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd. Mae gan Aled gefndir mewn Geneteg ac Imiwnoleg Atgenhedlol a chanolbwyntiodd ei PhD ar weithrediad derbynyddion imiwn cynhenid yn y brych.  Ers hynny, mae wedi gweithio fel Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe lle mae ei ymchwil yn ymdrin â bioleg y brych, imiwnedd cynhenid a chanlyniadau niweidiol mewn beichiogrwydd.  Mae hyn wedi arwain at ddiddordeb hirsedydlog yn rôl imiwnedd cynhenid mewn iechyd a chlefyd. Mae ei ymchwil hefyd yn llywio addysgu ar draws rhaglenni israddedig yr Ysgol Feddygaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • • Imiwnedd Cynhenid
  • • Llid
  • • Beichiogrwydd
  • • Llid ac Imiwnoleg y Brych
  • • Canlyniadau Niweidiol mewn Beichiogrwydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Aled yn addysgu ar draws rhaglenni israddedig yr Ysgol Feddygaeth.

Ymchwil