Mynedfa flaen Grove
Dr Becky Thomas

Dr Becky Thomas

Uwch-swyddog Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 8157

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Dr Rebecca Thomas yn uwch-swyddog ymchwil ac Arweinydd Gwybodeg yn Uned Ymchwil Diabetes Cymru. Hefyd, hi yw Cyfarwyddwr Cyd-raglen y cwrs MSc Ymarfer Diabetes. Mae Dr Thomas wedi gweithio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe am 8 mlynedd, a chafodd ddoethuriaeth o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn 2015. Roedd traethawd doethuriaeth Dr Thomas yn archwilio epidemioleg retinopatheg diabetig a'r cyfnodau sgrinio gorau posibl gan ddefnyddio data gan Wasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW), gan ddefnyddio dadansoddiad goroesi parametrig.

Meysydd Arbenigedd

  • Retionpatheg diabetig
  • Sgrinio
  • Dadansoddi data
  • Dulliau ymchwil ansoddol
  • Adolygiadau llenyddiaeth systematig
  • Meta-ddadansoddi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dr Thomas yw Cydgyfarwyddwr Rhaglen cwrs MSc Ymarfer Diabetes. Law yn llaw â chydweithwyr o’r grŵp Ymchwil Diabetes, aeth Dr Thomas ati i ddatblygu’r rhaglen hon er mwyn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i weithwyr gofal iechyd a oedd am arbenigo mewn diabetes.

 

Ymchwil

Ei phrif faes ymchwil yw Retinopatheg Diabetig sy'n ymdrin â phynciau fel epidemioleg, sgrinio ac atal retinopatheg ac archwilio technolegau newydd a newidiadau cost-effeithiol ar gyfer delweddu'r retina a thrin retinopatheg. Hefyd, mae gan Dr Thomas brofiad o ddefnyddio cronfeydd data mawr cysylltiedig trwy'r porth Secure Anonymised information linkage (SAIL) ar gyfer ymchwil diabetes a retinopatheg. Bydd astudiaethau’r dyfodol yn canolbwyntio ar Ddeallusrwydd Artiffisial a dadansoddi delweddau retinâu ar gyfer canfod ac atal cyflyrau eraill yn gynnar fel clefyd cardiofasgwlar strôc a dementia. Bu’n gysylltiedig â'r Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol hefyd ac mae'n aelod o bwyllgor Atlas Diabetes IDF. Ar ben hynny, bu’n rhan o’r broses o sefydlu a datblygu rhaglenni sgrinio retinopatheg diabetig mewn gwledydd fel Mauritius, Trinidad a Bermuda

Prif Wobrau
Royal College of Physicians Prize for Excellence in patient care

Roedd Dr Thomas yn rhan o dîm a enillodd wobr er rhagoriaeth yng nghategori rhyngwladol gofal cleifion Coleg Brenhinol y Meddygon, yn 2018.

Cydweithrediadau

Prifysgol Caerlŷr
Prifysgol Lerpwl
Moorfields Eye Hospital
Chinese University of Hong Kong
McMasters University Canada
International Prevention Research Institute (IPRI) Lyon
St George’s University Hospital
King’s College Llundain