Mynedfa flaen adeilad Grove
Dr Andrew Scutt

Dr Andrew Scutt

Uwch-ddarlithydd mewn Gwyddor Feddygol, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602175

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Dr. Scutt wedi ymwneud â maes bioleg cyhyrysgerbydol ers tua 40 o flynyddoedd ac mae wedi gweithio mewn lleoliad academaidd a diwydiannol. Mae wedi cyhoeddi tua 80 o erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid ac mae wedi goruchwylio 21 o fyfyrwyr Doethuriaeth llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae’n addysgu anatomeg a bioleg cyhyrysgerbydol yn y rhaglen Meddygaeth i raddedigion.