Professor Mark Rees

Yr Athro Mark Rees

Athro Er Anrhydedd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513400

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Trosolwg

Mae'r Athro Mark Rees yn Athro er Anrhydedd yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Treuliodd 15 mlynedd yn yr Ysgol Feddygaeth (2004-2019) lle arweiniodd grŵp ymchwil niwroleg llwyddiannus, bu'n Gyfarwyddwr y Sefydliad Gwyddor Bywyd (2007-2012) ac yn Sefydlwr/Cyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Epilepsi Cymru (WERN, 2005-2015). Hefyd, sefydlodd Fiofanc Niwroleg Abertawe (SNB) sydd bellach yn rhan o sawl consortiwm rhyngwladol ac yn hybu llwyddiant ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.
Enillodd ei PhD yn yr Adran Haematoleg Foleciwlaidd, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (1989-1994) a bu'n gweithio gyda Syr Mike Owen yn yr adran Meddygaeth Seiciatrig, Prifysgol Cymru fel Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol y Cyngor Ymchwil Meddygol (1994-1999). Ym 1999, dechreuodd yr Athro Rees swydd academaidd chwe blynedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Auckland, Seland Newydd lle bu'n Uwch-ddarlithydd mewn Geneteg Niwroleg. Mae wedi cyhoeddi dros 124 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid ac wedi denu buddsoddiadau ymchwil gwerth dros £21m yn ei yrfa.
Bu'r Athro Rees yn Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Gwyddonol Epilepsy Research UK yn Llundain (ERUK, 2011-2014) ac yn aelod o Ymddiriedolwyr ERUK tan 2019. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW), Coleg Brenhinol y Patholegwyr (FRCPath), Coleg Brenhinol y Meddygon (FRCPE) a'r Gymdeithas Bioleg Frenhinol (FRSB). Derbyniodd DSc gan Brifysgol Abertawe yn 2012. Dyfarnwyd gwobr i dîm yr Athro Rees yn y categori Iechyd a Lles yng Ngwobrau Effaith Prifysgol Abertawe yn 2015.
Yn 2019, fe'i penodwyd yn Ddirprwy Ddeon Gweithredol Cyfadran Meddygaeth ac Iechyd Prifysgol Sydney. Ef yw arweinydd y Gyfadran ar gyfer y Canolfannau a'r Sefydliadau, mae'n gyfarwyddwr y partneriaethau â Rhanbarthau Iechyd Lleol a Mentrau Amlddisgyblaethol Sydney yn ogystal â bod yn Ddirprwy Is-ganghellor Ymchwil.
Mae'n parhau i weithio gyda chydweithwyr yn Abertawe i gwblhau prosiectau genomig, i oruchwylio trosglwyddiad y Biofanc ac i feithrin cydweithrediad tymor hir ym maes niwroleg yn SAIL

Meysydd Arbenigedd

  • Rhwydweithiau Clinigol a Biomeddygol
  • Cydweithrediad Amlddisgyblaethol
  • Partneriaethau Iechyd a Chytundebau Cyfreithiol
  • Geneteg a Genomeg
  • Niwrowyddoniaeth Weithredol
  • Epidemioleg Gwyddor Data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mentora ac arwain y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr clinigol, biomeddygol ac iechyd. Alinio gweithgarwch addysgu ar draws Canolfannau a Sefydliadau. Creu cwricwlwm modern sy'n cynnig cyfleoedd dysgu arbenigol (e.e. nanowyddoniaeth, gwyddor data, therapiwteg genomig)

Ymchwil Cydweithrediadau