Dr Claire Morgan

Dr Claire Morgan

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606543

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 113
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ers iddi ennill ei PhD yn 2002, mae hi wedi gweithio ym maes ymchwil canser. Bu Claire yn gweithio gynt yn Uned Celloedd Canser nodedig y Cyngor Ymchwil Meddygol  yng Nghaergrawnt cyn dychwelyd i Brifysgol Abertawe. Mae Claire yn gweithio yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, lle mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddarganfod cyffuriau canser a thrin genynnau. Dyfarnwyd cyllid gan Cancer Research UK a Llywodraeth Cymru iddi yn ddiweddar i'w galluogi i ddatblygu ei hymchwil i ddarganfod cyffuriau ymhellach. Mae Claire yn Athro Cysylltiol mewn Geneteg Canser a hi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Meddygaeth Genomig.  Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Rhaglen, sefydlodd Claire y cwrs cyntaf yng Nghymru mewn Meddygaeth Genomig i gael ei gefnogi'n llawn gan y GIG.  Mae Claire hefyd yn aelod gwadd o Bartneriaeth Genomeg Cymru a Grŵp Strategol Ymgynghorol Parc Genynnau Cymru.

 

Claire hefyd yw Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y cynlluniau gradd BSc mewn Geneteg a Geneteg Feddygol ac mae hi'n addysgu ar yr holl gynlluniau gradd israddedig yn yr Ysgol Feddygaeth, gan gynnwys y cynlluniau gradd BSc mewn Geneteg a Geneteg Feddygol, Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ac Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol.

Mae hi'n uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac mae ganddi sawl rôl arholwr allanol.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Canser
  • Darganfod Cyffuriau Canser
  • Genomeg
  • Angiogenesis
  • Geneteg Feddygol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Claire yn addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig mewn geneteg, geneteg canser a genomeg.

Ymchwil

Mae diddordeb ymchwil Claire yn cynnwys sawl agwedd ar ymchwil canser, gan gynnwys darganfod cyffuriau canser, biofarcwyr ac atalyddion angiogenesis.  Mae Claire hefyd yn adolygydd grantiau ar gyfer  CRUK.

Prif Wobrau

Gwobr Rhagoriaeth Tîm Addysgu SALT

Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch

Cydweithrediadau

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

GreenSeas Ltd