Golwg ar-i-fyny o gyntedd mewnol Gwyddorai Bywyd 1
Llun o Alwena Morgan

Dr Alwena Morgan

Uwch-ddarlithydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602051

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd Cymraeg mewn Biofeddygaeth yw Dr Alwena Morgan sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth sefydlu darpariaeth Gymraeg ar gyfer y cynlluniau gradd israddedig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS), gan sicrhau eu bod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau a bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg. Mae hi wedi cynnal nifer o weithgareddau Allgymorth ar gyfer disgyblion ysgol dwyieithog ym mlynyddoedd 12 a 13 ac mae wedi cael ei henwebu deirgwaith ar gyfer gwobr Allgymorth SUMS, gan ei hennill unwaith. Mae ganddi hi gysylltiadau agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi lipidau ac asidau brasterog gan ddefnyddio sbectrometreg màs
  • Echdynnu lipidau
  • Grelinau
  • Neurogenesis
  • Niwroddiogelu
  • Anhwylderau Niwroddirywiol

Ieithoedd a Siaredir

  • Cymraeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Alwena’n gyfrifol am y ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer cynlluniau gradd israddedig SUMS. Mae hi'n ymwneud â nifer o fodiwlau sy'n amrywio o flwyddyn un i flwyddyn 4 (trac MSci)

Ymchwil

Mae ymchwil Alwena yn canolbwyntio ar rolau buddiol cyfyngu ar galorïau a rôl grelin hormonaidd y stumog ar niwrogenesis a niwroddiogelu. Mae hi'n gweithio ochr yn ochr â Dr Jeff Davies. Mae gan Alwena ddiddordeb arbennig ym maes effaith asidau brasterog ar reoleiddio grelinau.

Prif Wobrau
  • Enillydd Gwobr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ar gyfer Gweithgareddau Allgymorth (2016)
  • Enwebai Gwobr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ar gyfer Gweithgareddau Allgymorth (2017)
  • Enwebai Gwobr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ar gyfer Gweithgareddau Allgymorth (2019)
Cydweithrediadau

Dr Jeff Davies (Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe)

Dr Tim Wells (Prifysgol Caerdydd, DU)

Dr Zane Andrews (Prifysgol Monash, Awstralia)