adeilad data gwyddoniaeth
Ms Judy Jenkins

Ms Judy Jenkins

Darlithydd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602873

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Cellular Office - 105
Llawr Cyntaf
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Judy Jenkins yw Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Gwybodeg Iechyd. Mae’n addysgwr profiadol ac arloesol, ac ymunodd â Phrifysgol Abertawe ym 1999 ar ôl trosglwyddo o Brifysgol Aberystwyth. Cyn hyn, roedd yn gweithio’n helaeth yn y GIG mewn rolau amrywiol. Roedd Judy yn gweithio i Virgin Media, yn olygydd sianel iechyd ar-lein, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor iechyd i’r cyhoedd. Mae’n arbenigo mewn ymchwil ansoddol, ac yn gallu meithrin myfyrwyr a rhoi arbenigedd lefel uchel iddynt. Mae’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn Uwch Fentor Academaidd i’r Ysgol Feddygaeth, yn Swyddog Camymddwyn Academaidd ac yn diwtor Derbyn Myfyrwyr ar gyfer y cwrs MSc mewn Gwybodeg Iechyd.    

Meysydd Arbenigedd

  • Gwybodeg Iechyd
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Arweinyddiaeth
  • Codio Clinigol a Chyfathrebu
  • Technoleg Symudol
  • Systemau Cofnodion Iechyd
  • Datblygu Polisïau
  • Systemau TG

Uchafbwyntiau Gyrfa

Cydweithrediadau

St John’s Research Institute, Bengaluru, India

University of Applied Sciences, Savonia, Y Ffindir