Mynedfa flaen adeilad Grove
Dr Sharon Hartwell

Dr Sharon Hartwell

Uwch-diwtor Clinigol (Gofal Cynradd), Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513088

Cyfeiriad ebost

Academic office - 221
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Sharon yn Ymarferydd Cyffredinol lleol. Mae hi wedi gweithio i'r Ysgol Feddygaeth am y 15 mlynedd diwethaf. Sefydlodd y Sgiliau Clinigol a'r Asesiadau Clinigol gyda chymorth tîm sy'n gweithio'n galed ar gyfer y rhaglen Feddygaeth Mynediad i Raddedigion. Yna, symudodd ar draws a sefydlu'r Sgiliau Clinigol ac Asesiadau Clinigol ar gyfer y rhaglen Cydymaith Meddygol. Mae hi'n rhan o dîm Adolygu'r Cwricwlwm a'r tîm Asesu Clinigol ar gyfer y rhaglen Feddygaeth Mynediad i Raddedigion.

Meysydd Arbenigedd

  • Sgiliau Clinigol
  • Asesiadau Archwiliad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sharon yn addysgu Sgiliau Clinigol ar gyfer y rhaglen Feddygaeth Mynediad i Raddedigion a’r rhaglen Cydymaith Meddygol.

Prif Wobrau

Enillydd gwobr Athro y Flwyddyn Meddygaeth Mynediad i Raddedigion Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 2017