Golwg ar-i-fyny o gyntedd mewnol Gwyddorau Bywyd 1
Dr Seo-Kyung Chung

Dr Seo-Kyung Chung

Athro Cyswllt Er Anrhydedd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513400

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Dr Seo-Kyung Chung yn Athro Cyswllt er anrhydedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe lle sefydlodd Dîm Ymchwil Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd ers 2005. Mae ganddi brofiad ymchwil helaeth mewn anhwylderau cardiaidd a niwrolegol a bu’n gweithio mewn sefydliadau amrywiol gan gynnwys UCL (DU), the Queensland Brain Institute (Awstralia) a’r University of Auckland Centre for Brain Research (Seland Newydd). Mae ganddi radd BSc (Anrh) mewn Gwyddor Biofeddygol a DipSci (sy'n arbenigo mewn Biowybodeg) ym Mhrifysgol Auckland. Dyfarnwyd doethuriaeth mewn Niwrowyddoniaeth a Geneteg i Dr Chung yn 2010 ac yn ddiweddar Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn Addysg Uwch (PGCHE) o Brifysgol Abertawe. Derbyniodd Gymrodoriaeth fawreddog Epilepsy Research UK yn 2011 ac enillodd wobr Age UK am Effaith Eithriadol ar Iechyd a Lles yn 2015.

Mae Dr Chung yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch (FHEA) ac yn aelod o’r American Society of Human Genetics (ASHG) a’r Society for Neuroscience (SFN). Mae ganddi ddiddordeb mewn creu rhaglenni niwrowyddoniaeth a geneteg o ansawdd uchel gan integreiddio ymchwil gyfredol i addysgu.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrowyddoniaeth
  • Geneteg
  • Biowybodeg
  • Profion moleciwlaidd a chellol
  • Dadansoddi genynnau namau niwrolegol
  • Dilyniannu’r genhedlaeth nesaf
  • Biofancio
  • Genomeg gweithredol a thrawsfudol