Gwyddor Data
Amrita Bandyopadhyay

Ms Amrita Bandyopadhyay

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606288

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Ms Amrita Bandyopadhyay yn Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data yn Ymchwil Data Gweinyddol (ADR)-Cymru yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae ei phrofiad yn cynnwys prosesu, cysylltu, a dadansoddi data gofal iechyd a gweinyddol dienw, electronig ar raddfa fawr a gesglir fel mater o drefn. Mae wedi bod yn gweithio ar ddadansoddiadau ystadegol a datblygu modelau a arweinir gan ddata gan ddefnyddio algorithmau dysgu peirianyddol uwch ym mhlatfform banc data SAIL. Mae ganddi 25 a mwy o gyhoeddiadau yng nghwartel uchaf y cofnodolion a’r cynadleddau epidemioleg ac iechyd cyhoeddus. Mae ganddi brofiad mewn mentora a darparu arweiniad ymchwil i fyfyrwyr Doethuriaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • • Iechyd a Lles Plant Agored i Niwed
  • • Y Blynyddoedd Cynnar
  • • Epidemioleg
  • • Cysylltedd Data Hydredol
  • • Cohort Genedigaethau
  • • Dysgu Peirianyddol
  • • Modelu Data a delweddu
  • • Cofnodion Iechyd Electronig a Data Gweinyddol