Dr Ihsan Al-affan

Dr Ihsan Al-affan

Uwch-ddarlithydd mewn Ffiseg Feddygol, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513440

Cyfeiriad ebost

Office - 281A
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Ihsan Al-Affan yn uwch ddarlithydd rhan-amser yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae’n addysgu rhai o fodiwlau’r cwrs MSc mewn Ffiseg Ymbelydredd Meddygol. Mae’n oruchwylydd ac yn gyd-oruchwylydd i nifer o fyfyrwyr Ôl-radd hefyd.

Mae ganddo ddiddordeb mewn gwella cynllun ystafelloedd radiotherapi yn y dyfodol.

Meysydd Arbenigedd

  • • Diogelwch Ymbelydredd
  • • Efelychiad Monte Carlo
  • • Cynllun Ystafelloedd Radiotherapi
  • • Risg Radon i ganser yr ysgyfaint

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  1. Diogelwch ymbelydredd
  2. Radon yn yr amgylchedd
  3. Iechyd a diogelwch ymbelydredd
Ymchwil
  1. Gwella cynllun ystafelloedd therapi ymbelydredd.
  2. Efelychiad Monte Carlo.
  3. Diogelwch Ymbelydredd.