Mae staff academaidd yr Ysgol Feddygaeth wedi'u grwpio i dair rhan benodol; Dysgu ac Addysgu, Ymchwil, a Menter ac Arloesi. Arweinir yr Ysgol gan y tîm Arweinyddiaeth dan Gadeiryddiaeth ein Pennaeth Ysgol, yr Athro Keith Lloyd. Mae cynrychiolwyr o bob rhan o'r Ysgol yn ffurfio'r tîm Arweinyddiaeth i lywio busnes a strategaeth o ddydd i ddydd.

Ein Pennaeth Ysgol

Yr Athro Keith Lloyd, yw Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth. Fel academydd clinigol mae'r Athro Lloyd yn arbenigo mewn seiciatreg ac mae'n seiciatrydd cymunedol yn Abertawe.

Yn ei rôl fel Pennaeth Ysgol mae'r Athro Lloyd wedi hyrwyddo arloesedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac arloesi mewn gwasanaethau, ac mae'n Brif Ymchwilydd ar Accelerate. Mae’r ymrwymiad hyn wedi’i ymgorffori yn ethos yr Ysgol gan fynd â'n hymchwil gwyddor bywyd a meddygaeth o’r labordy i’r gwely ac yn ôl. Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gwerthfawrogi ei chydweithrediadau â busnes, diwydiant a'r sector iechyd a gwyddor bywyd, gan ymdrin ag ymchwil a chydweithredu mewn ysbryd o arloesi agored.

Ein Staff 

Dysgu ac Addysgu

Icon Grove

Ymchwil

Eicon ILS1

Gwasanaethau gweithredol a phroffesiynol

Llun o berson a chyfrifiadur

Y Tîm Arweinyddiaeth