Yr Athro Vanessa Burholt

Professor of Gerontology, Public Health
+44 (0) 1792 602186
Mrs Sondra Butterworth

Mrs Sondra Butterworth

ENRICH Research Facilitator, Public Health
Ms Maria Cheshire Allen

Ms Maria Cheshire Allen

Swyddog Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 295886
Mrs Charly Cope

Mrs Charly Cope

Gweinyddwr, Public Health
+44 (0) 1792

Dr Christine Dobbs

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792
Mrs Stephanie Green

Mrs Stephanie Green

Enrich Coordinator, Public Health
+44 (0) 1792 602034

Dr Sarah Hillcoat-Nalletamby

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Dr Martin Hyde

Athro Cyswllt, Public Health
+44 (0) 1792 295789
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Norah Keating

Cadair, Public Health
+44 (0) 1792 606397
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Carol Maddock

Swyddog Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 602048
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Miss Kim Mepham

Miss Kim Mepham

Marketing & Communications Officer, Public Health

Dr Deborah Morgan

Uwch-swyddog Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 513018
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Amy Murray

Swyddog Ymchwil, Public Health
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Owen Phillips

Involvement and Engagament Ofiicer, Public Health
+44 (0) 1792 513672

Dr Emma Richards

Swyddog Ymchwil, Public Health
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Aled Singleton

Cymrawd Ymchwil, Geography
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Andrea Tales

Cadair Bersonol, Public Health
+44 (0) 1792 602567

Mrs Rhian Williams

Rheolwr Prosiect, Public Health
+44 (0) 1792 295099

Sefydliad Awen (Sefydliad Diwydiannau Heneiddio Creadigol)

Mr Mark Allen

Project Manager ICAI, Public Health
+44 (0) 1792 602186
Miss Christina Deias

Miss Christina Deias

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Public Health

Dr Jane Mullins

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Aelwyn Williams

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health