Dr Mari Jones

Dr Mari Jones

Swyddog Ymchwil, Public Health

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

218
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Nod ein hymchwil yw defnyddio modelu penderfyniadau i hyrwyddo gwneud penderfyniadau da yn y sector gofal iechyd. Trwy ddefnyddio technegau mathemategol cadarn, mae modelau efelychu yn cael eu hadeiladu i adlewyrchu'r cymhlethdodau o fewn gofal iechyd ac yna rhoddir costau a buddion i ddarganfod a yw gwasanaeth yn gost-effeithiol ai peidio.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Gofal Iechyd
  • Ymchwil Weithredol
  • Ystadegau
  • Economeg Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modelu gofal iechyd

Ystadegau

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau