A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.

Dr Matthew Wall

Athro Cyswllt, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602987

Cyfeiriad ebost

027
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Mae Dr Wall yn arbenigwr ar astudio etholiadau ac ymgyrchoedd, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut mae’r Rhyngrwyd yn effeithio ar ddynameg ymgyrchoedd cyfoes. Mae wedi cynhyrchu dros 20 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid ar y pynciau hyn ar draws ystod o gyfnodolion academaidd mawr eu bri. Mae gan Dr Wall radd PhD mewn Gwyddor Wleidyddol yng Ngholeg y Drindod Dulyn. Mae’n Gymrawd Marie Curie, ar ôl cymryd rhan yn Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol ELECDEM fel Ymchwilydd Profiadol yn Kieskompas, rhan o’r Vrije Universiteit, Amsterdam. Cwblhaodd Dr Wall gymrodoriaeth ôl-ddoethurol arall yn yr Université Libre de Bruxelles, cyn derbyn swydd ddarlithio mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn 2012. Yn ystod ei amser yn Abertawe, mae Dr Wall wedi arwain prosiectau ymchwil blaenllaw, rhyngddisgyblaethol a rhyngwladol wedi’u hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chanolfan Economi Ddigidol CHERISH. Ar hyn o bryd, mae’n gyd-gyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth a Llywodraethu Prifysgol Abertawe, ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Gwleidyddiaeth a Llywodraethu WISERD.

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg ymgyrchu etholiadol
  • Gwleidyddiaeth ar-lein a rôl y Rhyngrwyd mewn ymgyrchoedd cyfoes
  • Gwefannau Cymhwyso Cyngor Pleidleisio
  • Rhagolygon etholiadol
  • Dadansoddiad Polisi Pleidiau Gwleidyddol
  • Canlyniadau Systemau Etholiadol a Dynameg Diwygio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy niddordeb addysgu craidd yn canolbwyntio ar agwedd fethodolegol gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol. Rwy’n addysgu hyn ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac mae hefyd yn elfen bwysig o’m gwaith goruchwylio Ymchwil Ôl-raddedig. Wrth addysgu’r pwnc hwn, rwy’n grymuso myfyrwyr drwy eu rhoi yn esgidiau ymchwilydd, gan archwilio sut mae’r dewisiadau cysyniadol ac ymarferol a wneir wrth geisio deall ffenomenon gwleidyddol yn gallu effeithio ar natur y wybodaeth a ddaw i’n rhan drwy ymchwil. Rwyf hefyd yn dysgu cyrsiau sylweddol ar Etholiadau, Ymgyrchoedd, a Phleidleiswyr a Rhagolygon Gwleidyddol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau