Singleton aerial
Michelle Brinn Headshot

Dr Michelle Brinn

Darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602936

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
035
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Dr Michelle Brinn yn ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar ac Addysg. Mae’n Gyfarwyddwr Rhaglen y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg ac mae wedi bod yn athro ac yn ddarlithydd am dros 30 o flynyddoedd, yn y DU ac yn rhyngwladol. Ei maes arbenigedd yw Addysg y Blynyddoedd Cynnar, ond mae wedi addysgu pob oed, o 18 mis i oedolion sydd wedi ymddeol, mewn amrywiaeth o leoliadau addysg. Fel Ymarferydd-ymchwilydd mae ei ffocws yn adlewyrchu anghenion ei lleoliadau, ond ei hangerdd yw integreiddio sgyrsiau rhwng rhieni a myfyrwyr mewn cymunedau dysgu. 

 

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg y Blynyddoedd Cynnar
  • Cyfranogiad Rhieni
  • Cyfranogiad Myfyrwyr
  • Datblygu Cymunedau Ymarfer a Dysgu