Dr Mark Coleman

Dr Mark Coleman

Uwch-ddarlithydd, Materials Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A203
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Mark Coleman yn Uwch Ddarlithydd mewn Meteleg yn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Mae Mark yn addysgu Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg i'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr peirianneg blwyddyn gyntaf ac mae'n chwarae rhan weithredol mewn ymgysylltu â'r cyhoedd, gweithgareddau estyn allan a recriwtio. Dr Coleman yw'r tiwtor Derbyniadau Peirianneg Deunyddiau a chydlynydd ymgysylltu â'r cyhoedd ac estyn allan yn ogystal â chydlynydd blwyddyn gyntaf Deunyddiau.

Fel gwyddonydd ac ymchwilydd deunyddiau, mae Dr Coleman yn rhedeg grŵp ymchwil bach o fyfyrwyr Meistr, PhD ac EngD sy'n defnyddio offer dadansoddi cydraniad uchel, megis microsgopau electron sganio (SEM), Microsgopau Electron Trawsyriant (TEM) a Micro CT Pelydr-X i nodweddiadu deunyddiau ar raddfa Ficro ac weithiau Nano. Mae gan Mark gefndir o gydweithio â diwydiant i ddadansoddi mecanweithiau methiant cydrannau ac optimeiddio llwybrau prosesu deunyddiau i wella nodweddion deunyddiau. Mae gan Mark ddiddordeb arbennig yn y syniad o deilwra meicrostrwythurau deunyddiau er mwyn optimeiddio nodweddion mecanyddol terfynol cydran.

Meysydd Arbenigedd

  • Microsgopeg
  • Microsgopeg Sganio Electron
  • Diffreithiant Ôl-wasgariad Electronau
  • Peirianneg Ffin Gronynnau
  • Dadansoddiad Meicrostrwythurol In-Situ
  • Nodweddion Deunyddiau
  • CT Pelydr-X

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

ELTA – Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 2018
Enillydd Ymchwil fel Celf 2015 - GWOBR AM YSBRYDOLIAETH WRTH YMGYSYLLTU
https://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/18117770303/in/album-72157652122442604/
(mae'r ddelwedd ar frig y dudalen)

Cydweithrediadau