Dr Mary Hoptroff

Dr Mary Hoptroff

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
704C
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Mary yn Uwch-Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rhyngbroffesiynol yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe