Dr Llion Evans

Dr Llion Evans

Uwch-ddarlithydd ZCCE, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513625

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A_211
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Llion Marc Evans Gymrodoriaeth Ymchwil Gweithgynhyrchu EPSRC (2018-2023) yng Nghanolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiannol, Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw modelu sy'n seiliedig ar ddelweddau gan ddefnyddio'r dull elfen feidraidd (IBFEM) a sut y caiff ei gymhwyso mewn gweithgynhyrchu gwerth uchel (HVM).

Cwblhaodd Dr Evans ei PhD yn yr Ysgol Deunyddiau, Prifysgol Manceinion yn 2013. Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd yn rhan o'r ‘Fusion Doctoral Training Network ' a dyfarnwyd ysgoloriaeth CASE iddo gan y Culham Centre for Fusion Energy (CCFE). Ers 2009 mae Dr Evans wedi gweithio ar ddatblygu technegau ar gyfer 'Dull Elfen Feidraidd ar sail Delweddau', proses sy'n trosi data tri dimensiwn (e.e. tomograffeg pelydr-X) yn efelychiadau cydraniad uchel gan ddal nodweddion fel diffygion gweithgynhyrchu. Rhan bwysig o'r gwaith hwn fu addasu meddalwedd efelychu ParaFEM ar gyfer ei waith. Mae'r cod hwn yn gallu ymdrin â rhwyllau FE gyda channoedd o filiynau o elfennau drwy redeg dros filoedd o greiddiau ar uwchgyfrifiaduon.

Ar ôl cyflawni ei PhD, bu Dr Evans yn gweithio yn Awdurdod Ynni Atomig y DU (UKAEA) gan ddefnyddio techneg IBFEM i ymchwilio i'r broses weithgynhyrchu ar gyfer cydrannau toddyddion gwres uchel sy'n cael eu cynllunio ar gyfer DEMO, y pwerdy ynni toddyddion arddangosiadol cyntaf. Defnyddiodd ei gefndir mewn tomograffeg pelydr-X hefyd i gyfrannu at brosiect AMAZE FP7 ym maes gweithgynhyrchu ychwanegion. Roedd ganddo Gymrodoriaeth CCFE (2013-2015), ac yna Grant Ymchwilydd EUROfusion H2020 (2015-2017).

Drwy Gymrodoriaeth Ymchwil Gweithgynhyrchu EPSRC mae ei waith yn canolbwyntio ar gymhwyso IBFEM yn ddiwydiannol ar gyfer Cymhwyster Rhithwir. Mae'r ymchwil hwn mewn cydweithrediad ag Airbus Defence & Space, Diamond Light Source, Synopsys, TWI, UKAEA a Phrifysgol Manceinion.

Meysydd Arbenigedd

  • Gweithgynhyrchu
  • Profion anninistriol
  • Modelu sy'n seiliedig ar ddelweddau
  • Tomograffeg pelydr-X
  • Dadansoddiad elfen feidraidd
  • Nodweddiadu thermol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Industrial applications of image-based modelling for component qualification (UKAEA, Airbus, TWI, Synopsys, Diamond Light Source)
Qualification of braze joining dissimilar metals with image-based modelling (CCFE, IPP, STFC)
Predicting effective macroscopic properties from microstructure of ceramic foam (UKAEA, Synopsys)
Microscale characterisation with X-ray tomography of refractory metal parts additively manufactured (UKAEA, AMAZE)
Microscale characterisation of plasma surface erosion with laser profiling (CCFE)
Analysis of thermal fatigue damage to JET ITER-like wall with X-ray CT (CCFE)
Massively parallel finite element analysis for microscale image-based modelling

Prif Wobrau