Swansea Bay Campus
Miss Leonie Themelidis

Miss Leonie Themelidis

Aelod Cyswllt, Other

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Leonie yn Gynorthwy-ydd Ymchwil yn yr Ysgol Reolaeth. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ‘RDNM: The generation of a best practice Regional Development Network Model’, prosiect a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Capasiti Arloesi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mae gan Leonie dros 4 blynedd o brofiad o gasglu a dadansoddi data ac yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi ei gwaith ar sadistiaeth mewn ‘Personoliaeth a Gwahaniaethau Unigol’. Er bod cefndir Leonie mewn Troseddeg a Seicoleg, mae ei diddordebau’n eang ac mae hi’n ymchwilydd brwd.

Mae gan Leonie MSc mewn Seicoleg Annormal a Chlinigol gyda’i thraethawd hir: ‘Creating Evil: Can sadism be induced?’, BSc mewn Troseddeg a Seicoleg, ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau PhD mewn Troseddeg ar y pwnc: ‘Female Sexual Offenders through the Criminal Justice lens’.

Meysydd Arbenigedd

  • Personoliaeth dywyll, yn enwedig personoliaeth sadistaidd
  • Seicoleg Fforensig
  • Troseddau Rhywiol
  • Datblygu Rhanbarthol
  • Dadansoddi Data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Leonie yn canolbwyntio ar ymddygiad troseddol, nodweddion personoliaeth dywyll, anhwylder personoliaeth, cam-drin plant yn rhywiol a throseddau rhywiol. Mae’r gwaith ymchwil diweddaraf iddi ei gyhoeddi yn canolbwyntio ar ddeall y mecanweithiau y tu ôl i nodweddion personoliaeth sadistaidd, ac a oes modd dylanwadu ar y nodweddion hyn drwy symbyliadau allanol. At hynny, mae Leonie wrthi’n ymchwilio i droseddwyr rhywiol benywaidd, eu hanesion a sut maen nhw’n cael eu hystyried yn y System Cyfiawnder Troseddol. Mae’n gobeithio cyfrannu at ddiweddaru polisi gyda’r ymchwil hwn.