Professor Vincent Teng

Yr Athro Vincent Teng

Athro, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602461

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - C_217
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Kar Seng (Vincent) Teng sy'n arwain Grŵp Ymchwil Nanoelectroneg a'r Clwstwr Ymchwil Technolegau Synwyryddion o fewn y Ganolfan Peirianneg Systemau a Phrosesau (SPEC) yn y Coleg Peirianneg.

Mae ei ddiddordeb ymchwil yn yr astudiaeth o ddeunyddiau a dyfeisiau electronig nanoraddfa. Mae hyn yn cynnwys ymchwil i ddeunyddiau electronig dimensiwn isel, megis graffen, nanostrwythurau ocsid metel a nitrid ac ati, ar gyfer datblygu dyfeisiau sy'n cael effaith fawr ar ofal iechyd, optoelectroneg a thechnolegau ynni.

Arbenigedd yr Athro Teng yw dylunio, gwneuthur a nodweddiadu deunyddiau a dyfeisiau electronig nanoraddfa, yn ogystal â rheoli eu nodweddion drwy beirianneg arwyneb ar gyfer cymwysiadau newydd. Mae ei arbenigedd hefyd yn cynnwys datblygu technolegau uwchraddio ar gyfer dyfeisiau sy'n seiliedig ar nanodechnoleg er mwyn sicrhau hyfywedd masnachol, defnyddio sganio microsgopi probio a thechnegau gwyddoniaeth arwyneb eraill ar gyfer astudio arwynebau a rhyngwynebau lled-ddargludyddion.

Cefnogwyd ei ymchwil gan ddyfarniadau gan y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd (NIHR), Horizon y Comisiwn Ewropeaidd 2020, Y Gymdeithas Frenhinol, Llywodraeth Cymru, CCAUC, Ymddiriedolaeth Syr Halley Stewart a diwydiannau ac ati. Ef yw'r prif ddyfeisiwr ar o leiaf ddeg patent/ceisiadau patent ac mae'n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Gwyddonol cwmni deillio o'r Brifysgol. Mae'r Athro Teng hefyd yn gwasanaethu fel Golygydd Cyswllt ar gyfer Datblygiadau'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC) ac fel aelod o'r pwyllgor technegol ar gyfer nifer o gynadleddau rhyngwladol ym maes Nanodechnoleg a Gwyddorau Deunyddiau.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud PhD?

Os oes gennych gymhelliant uchel a diddordeb mewn ymchwil PhD ar ddatblygu nanobiosynwyryddion ar gyfer canfod clefydau'n gynnar, cysylltwch â mi.

Meysydd Arbenigedd

  • Nanoelectroneg
  • Nanoddeunyddiau
  • Nanobiosynwyryddion
  • Nanodechnoleg a Nanowyddoniaeth
  • Technolegau Synwyryddion
  • Arwyneb a Rhyngwyneb Lled-ddargludyddion
  • Sganio Microsgopi Probiau