Dr Kayleigh Rose

Dr Kayleigh Rose

Darlithydd yn y Biowyddorau, Biosciences

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Kayleigh Rose yn Ddarlithydd yn Adran Biowyddorau Prifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymsymudiadau anifeiliaid
  • Biomecaneg
  • Anadlfesureg
  • Morffoleg gymharol