Head and Shoulders Picture of Jack McGarrigle

Mr Jack McGarrigle McGarrigle

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Trosolwg

Rwy’n Gynorthwyydd Ymchwil gyda phrosiect CONGAM, yn profi mesur newydd o farn darparwyr gwasanaethau trin gamblo o ysgogi triniaeth ar gyfer anhwylder gamblo.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys moeseg marchnata ac ymddygiad corfforaethol; gamblo; ymwybyddiaeth; a hunaniaeth ego.