Dr Jane Mullins

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1355

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Dr Jane M. Mullins yw awdur Finding the Light in Dementia, sef Canllaw i Deuluoedd, Ffrindiau a Gofalwyr. Mae’n ymchwilydd yn Sefydliad Awen, Canolfan am Heneiddio Arloesol. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn ymchwil gerontolegol, nyrsio ac addysg, ei hangerdd trosfwaol yw dod o hyd i ddulliau effeithiol o gyfathrebu â phobl sy'n byw â chyflyrau niwroddirywiol a strôc.

Fel arbenigwr nyrsio ymchwil dementia yng nghlinigau cof Caerfaddon a Chaerdydd, rhoddodd gefnogaeth i bobl a'u teuluoedd / gofalwyr yn ystod eu diagnosis a'u gofal parhaus. Mae ei phrofiad nyrsio yn cynnwys rheoli cartref gofal i oedolion hŷn, staff sy'n nyrsio mewn wardiau niwroleg a gerontoleg ac unedau coronaidd a gofal dwys.

Mae hi wedi darlithio mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a'r cwrs Meistr mewn Rheoli Tymor Hir a Chyflwr Cronig ac Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio. Mae ei phrofiad hyfforddi yn cynnwys cyflwyno “Profi Dementia;” hyfforddiant ethnodrama gyda Re-Live, datblygu DUETcare (urddas, dealltwriaeth ac hyfforddiant empathi) ac awdurdodi ei blog a'i llyfr www.findingthelightindementia.com.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfathrebu effeithiol gyda phobl sy'n byw â chlefyd niwroddirywiol
  • Methodolegau ymchwil creadigol
  • Moeseg ymchwil a gallu meddyliol
  • Dementia
  • Blogio
  • Dylunio ymchwil gyda phobl sy'n byw â dementia

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Agweddau BioSeicoGymdeithasol o Heneiddio a Dementia

Dulliau Ymchwil

Datblygiad Personol a Phroffesiynol

Creadigrwydd & Iechyd

Ymchwil