An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Professor Jasmine Donahaye

Yr Athro Jasmine Donahaye

Athro, English Literature

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
207A
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae cyhoeddiadau Jasmine Donahaye yn cynnwys ysgrifennu ffeithiol traethiadol, ffuglen, barddoniaeth a beirniadaeth ddiwylliannol. Gwnaeth ei chofiant, Losing Israel (2015) ennill y categori ysgrifennu ffeithiol yng ngwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru, a chafodd ei stori ‘Theft’ le ar restr fer Gwobr Goffa V.S.Pritchett Cymdeithas Frenhinol Llenyddiaeth.

Cyn dechrau ei swydd ran-amser ym Mhrifysgol Abertawe, bu’n gweithio yn y sector cyhoeddi ac fel Swyddog Grantiau Cyhoeddi yng Nghyngor Llyfrau Cymru, ac mae’r cefndir hwn ym myd cyhoeddi yn dylanwadu ar ei gwaith addysgu ysgrifennu creadigol.

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys ysgrifennu am y byd naturiol, hunaniaeth, astudiaethau Iddewig, diwylliant Cymru ac Israel-Palestina, a byddai’n croesawu ymholiadau ynghylch goruchwylio PhD mewn Ysgrifennu Creadigol sy’n gysylltiedig â’r meysydd hyn a’r tu hwnt.

Fe’i hetholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2017.

Meysydd Arbenigedd

  • Ysgrifennu Ffeithiol Creadigol
  • Ysgrifennu am natur
  • Astudiaethau Iddewon Prydain
  • Llenyddiaeth Saesneg Cymru

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymchwil bresennol:

H.B.Tristram ym Mhalestina yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Natur ysgrifennu am natur

Adareg a sŵoleg

Ymchwil arall:

Diwylliant Iddewig yng Nghymru

Agweddau at Iddewon

Amlddiwylliannaeth yng Nghymru

Lily Tobias

Prif Wobrau