Dr Hollie Cockings

Dr Hollie Cockings

Uwch-ddarlithydd, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Hollie Cockings yn Uwch Ddarlithydd mewn Meteleg o fewn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe ac mae'n cael ei noddi gan Tata Steel UK.

Mae diddordebau ymchwil Dr Cockings yn amrywio o fewn maes peirianneg deunyddiau, ond ei harbenigedd yw diraddio amgylcheddol tymheredd uchel a lludded mewn deunyddiau strwythurol a thriniaethau caledu arwynebau (fel shot peening) i'w ddylunio yn erbyn lludded. Mae ei hymchwil hyd yma wedi amrywio o ddatblygu dulliau prawf newydd, lludded cyrydu tymheredd uchel mewn aloion cynhyrchu pŵer (fel uwchaloion nicel), dadansoddiad methiant deunyddiau metalig yn ogystal â nodweddiadu arwynebau uwch, straenau gweddilliol ac anffurfiadau plastig.

Ar hyn o bryd, Hollie yw Rheolwr Prosiect academaidd Partneriaeth Rapid Alloy Prototyping Prosperity EPSRC, ac mae’n gweithio ochr yn ochr â Tata Steel a Grŵp Gweithgynhyrchu Warwick, sy'n ceisio cyflymu cylch arloesi cynhyrchion dur drwy greu dull datblygu ac optimeiddio aloion newydd. Yn benodol, o ffocws technegol, mae gan Hollie ddiddordeb mewn ocsidio yn ystod prosesu tymheredd uchel ac mewn asesu nodweddion mecanyddol ac ymddygiad cynrychioliadol aloion newydd a ddatblygwyd fel rhan o’r prosiect hwn.

Mae profiad blaenorol Dr Cockings mewn profion amgylcheddol uwch hefyd wedi caniatáu trosi i efelychu prosesau cynhyrchu dur ar raddfa labordy ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau, datgarboneiddio a'r economi gylchol. Gyda hyn, mae Hollie yn goruchwylio myfyrwyr EngD sy'n anelu at leihau effaith amgylcheddol gweithrediadau cynhyrchu dur yn y DU.