Dr Nelly Villamizar

Dr Nelly Villamizar

Uwch-ddarlithydd, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295852

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe. Fy niddordebau ymchwil yw geometreg algebraidd gymhwysol, ac algebra cymudol, yn enwedig eu defnyddio i ddatrys problemau sy'n codi mewn modelu geometrig a Dylunio Geometrig drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAGD). Cyn hynny, rhwng 2013 a 2017, roeddwn yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol gyda’r Group of Symbolic Computation yn RICAM, yn Linz, Awstria.

Meysydd Arbenigedd

  • Geometreg Algebraidd Gymhwysol
  • Algebra Cymudol
  • Brasamcan Sblein
  • Geometreg Sblein Algebraidd
  • Dylunio Geometrig drwy Gymorth Cyfrifiadur

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

MA-231 Geometreg Uwch
Mae’r modiwl hwn yn cwmpasu trychiadau conig, geometreg dafluniol yn ogystal â phroblemau mewn geometreg di-Ewclid.
MA-312 Algebra Uwch
Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â damcaniaeth grwpiau, cylchoedd a modiwlau fel gwrthrychau algebraidd haniaethol. Hefyd, mae’r cwrs yn cyflwyno categorïau fel iaith a grym unedig mewn mathemateg fodern.

Prif Wobrau

Gwobr Addysgu am Arloesedd Addysgeg Gorau’r Flwyddyn.

Gwobrau Addysgu Blynyddol Prifysgol Abertawe, 2019.

Cydweithrediadau

Prosiect ymchwil ar "High order methods for computational engineering and data analysis," ar y cyd â’r Dr. Angelos Mantzaflaris, Inria Sophia Antipolis, Ffrainc.