Dr Paul Alton

Dr Paul Alton

Uwch-ddarlithydd, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295069

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 021
Llawr Gwaelod
Adeilad Margam
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Roedd fy noethuriaeth a'm hymchwil ôl-ddoethurol cychwynnol mewn astroffiseg gyda phwyslais ar ledaeniad ymbelydredd optegol ac allyriadau ymbelydredd thermol. Pan ddes i i Abertawe yn 2004, datblygais ddull newydd o fodelu carbon, gan efelychu ffotosynthesis mewn canopïau coed drwy drosglwyddo golau haul tryledol ac uniongyrchol.

Mae fy niddordebau ymchwil ac addysgu presennol yn canolbwyntio ar gyfnewid carbon, dŵr ac ynni rhwng wyneb y tir a'r atmosffer. Rwy'n ceisio deall y prosesau hyn yn llawn, yn enwedig o ran llystyfiant, a sut y gallent newid o dan amodau hinsawdd yn y dyfodol. Rwy'n defnyddio Modelau Tir-Wyneb cymhleth a syml i efelychu'r prosesau hyn, wedi'u graddnodi a'u cyfyngu gan arsylwadau ar y ddaear (cydamrywiad eddy FLUXNET) a synhwyro o bell drwy loeren (e.e. MODIS).

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu amgylcheddol a throsglwyddiad ymbelydrol mewn canopïau llystyfiant
  • Efelychiadau byd-eang o gyfnewid carbon, dŵr ac ynni rhwng wyneb y tir a'r atmosffer
  • Adalw paramedrau priodweddau bioffisegol gan ddefnyddio dulliau optimeiddio