Professor John Tucker

Yr Athro John Tucker

Athro, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295649

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 332
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Tucker yn gyfrifiadurwr y mae ei ymchwil yn mynd i'r afael â'r hyn y gall pobl a pheiriannau ei gyfrifiannu a'r hyn na ellir ei gyfrifiannu.

Mae hefyd yn astudio datblygiad hanesyddol data a chyfrifiadura a'u dylanwad ar gymdeithas. Sefydlodd Gasgliad Hanes Cyfrifiadura y Brifysgol a grŵp ymchwil newydd yn Abertawe o'r enw Educational, Historical and Philosophical Foundations of Computing.

Mae'r Athro Tucker hefyd yn arbenigwr ar hanes a threftadaeth gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru.

Ers dod i Abertawe yn 1989, mae wedi gwasanaethu fel Pennaeth yr Adran Gyfrifiadureg (1994-2008), Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Ffisegol (2007-11), ac Is Ddirprwy Is-Ganghellor (2011-19).

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth data a mathau o ddata
  • Dulliau algebraidd ar gyfer modelu a manylebu
  • Damcaniaeth cyfrifadwyedd
  • Sylfeini ffisegol ar gyfer cyfrifiannu
  • Hunaniaeth, monitro a gwyliadwriaeth
  • Hanes cyfrifiadura
  • Hanes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghym

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Tucker wedi darlithio ar gyfrifiadureg ddamcaniaethol i bob math o bobl ar bob math o lefelau.

Mae'n mwynhau darlithio a goruchwylio prosiectau sy'n archwilio

(i) datblygiad hanesyddol cyfrifiadura, gan gyfuno gyrwyr a dylanwadau technegol, masnachol, gwleidyddol a chymdeithasol; a
(ii) hanes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru.

Ymchwil

Mae damcaniaeth cyfrifadwyedd yn ymwneud â'r hyn y gall pobl a pheiriannau ei gyfrifiannu a'r hyn na ellir ei gyfrifiannu. Mae'r Athro Tucker wedi canolbwyntio ar gyffredinoli'r ddamcaniaeth glasurol i ymdrin â phob math o ddata arwahanol/digidol a pharhaus/analog; ar ddefnyddio'r cyffredinoliadau fel dulliau ffurfiol ar gyfer cynllunio systemau; ac ar y rhyngwyneb rhwng algorithmau ac offer a ffenomena ffisegol.

Mae hefyd yn gweithio ar ddamcaniaeth data, yn enwedig manyleb mathau o ddata haniaethol.

Mae'n ymchwilio i ddatblygiad hanesyddol cyfrifiadura a'i rôl wrth lunio cymdeithas. Mae'r ymchwil hwn yn seiliedig ar Gasgliad Hanes Cyfrifiadura y Brifysgol.

Mae hefyd yn ymchwilio i hanes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru.

Prif Wobrau

Roedd yr Athro Tucker yn eiriolwr cynnar dros greu academi genedlaethol i Gymru. Bu'n Gymrawd Sefydlu Cymdeithas Ddysgedig Cymru, a daeth yn Ysgrifennydd Cyffredinol cyntaf pan lansiwyd y gymdeithas (2010-17).

Mae'n Aelod o Academia Europaea.

Mae'n aelod o Bwyllgorau Cyfrifiadureg REF 2014 a REF 2021.

Cydweithrediadau

Mae'r Athro Tucker wedi mwynhau cydweithrediadau ymchwil hirsefydlog gyda Viggo Stoltenberg Hansen (Uppsala), Jan Bergstra (Amsterdam), Jeffrey Zucker (McMaster), Edwin Beggs (Abertawe), Felix Costa (Lisbon), Ken Johnson (Auckland) a Victoria Wang (Portsmouth).