Dr Gary Tam

Dr Gary Tam

Uwch-ddarlithydd, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513383

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 218
Ail lawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Derbyniodd Gary K.L. Tam ei raddau B.Eng. (anrhydedd dosbarth cyntaf), M.Phil., Ph.D. a PGCtHE (cymrawd AAU) o’r Hong Kong University of Science and Technology, City University of Hong Kong, Prifysgol Durham a Phrifysgol Abertawe yn y drefn honno. Yn 2004, bu'n gweithio fel hyfforddwr yn y City University of Hong Kong. Yn 2009, bu'n gweithio fel cydymaith ymchwil yn yr Adran Gyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd. Ymunodd ag Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe yn 2012. Mae bellach yn uwch-ddarlithydd, ac mae'n cydweithio yn y Grŵp Cyfrifiadura Gweledol a'r RIVIC.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddeg Weledol
  • Dysgu Peirianyddol
  • Prosesu Geometreg Ddigidol
  • Cydnabod a Gweld Patrymau
  • Dadansoddi Data Aml-ddimensiwn
  • Adalw a Mynegeio Gwybodaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Gary’n addysgu'r cyrsiau canlynol:

Systemau Cronfa Ddata
Cysyniadau Meddalwedd ac Effeithlonrwydd
Blwyddyn Dramor (Cyfrifiadureg)

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Gary'n cynnwys:

• Dadansoddeg Weledol
• Dysgu Peirianyddol
• Prosesu Geometreg Ddigidol
• Cydnabod a Gweld Patrymau
• Dadansoddi Data Aml-ddimensiwn
• Adalw a Mynegeio Gwybodaeth

Mae ganddo ddiddordebau eang mewn datblygu a chymhwyso technegau graffeg, delweddu, golwg, optimeiddio a dysgu peirianyddol i ddadansoddi data aml-ddimensiwn. Mae'r data hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gasglu delweddau 2D, dilyniannau delwedd wyneb 3D, data cipio mudiant 3D, modelau 3D gyda dadffurfio anhyblyg / nad yw'n anhyblyg, a dilyniannau geometreg 4D.

Prif Wobrau

2019 ICCM Distinguished Paper Award - Papur “An Efficient Approach to Correspondences between Multiple Non-Rigid Parts"
2018 - Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Abertawe
2017 Gwobr Papur Gorau - Papur “An analysis of machine- and human-analytics in classification"
2017 Dangosydd Edmygedd - Papur "Registration of 3D Point Clouds and Meshes: A Survey from Rigid to Nonrigid" wedi’i restru ymhlith yr 1% uchaf (a gyhoeddwyd rhwng 2010 a 2014), yn y categori Peirianneg Meddalwedd Cyfrifiadureg.
2017 – Enwebiad ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Abertawe
2016 Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Cydweithrediadau

Yr Athro Xianghua Xie, Prifysgol Abertawe
Yr Athro Rynson W.H. Lau, City University of Hong Kong
Dr Yukun Lai, Prifysgol Caerdydd
Yr Athro Min Chen, Prifysgol Rhydychen
Dr Gwenno Ffrancon, Academi Hywel Teifi
Dr Rita Borgo, KCL
Yr Athro Paul Rosin, Prifysgol Caerdydd