Dr Farzad Fathi Zadeh

Dr Farzad Fathi Zadeh

Senior Lecturer in Computer Science, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513850

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil mewn geometreg anghymudol yn canolbwyntio ar astudio sefydlynnau geometrig lleol mewn ehangiadau cnewyllyn gwres ar gyfer gofodau anghymudol ac adnabod termau disgyrchiant wedi'u haddasu mewn ehangiadau o'r fath ar gyfer modelau cosmolegol. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cymhwyso dulliau ystadegol a geometrig datblygedig i setiau data mawr sy'n dod o niwrowyddoniaeth ac economeg, ac rwyf wedi meithrin  cydweithrediadau i'r cyfeiriad hwn.

Meysydd Arbenigedd

  • Geometreg anghymudol
  • Ehangiadau cnewyllyn gwres a gweithrediadau disgyrchiant wedi’u haddasu
  • Signal-ganfyddiad a chasgliadau ystadegol ar raddfa fawr
  • Dysgu geometrig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
Mathemateg: dadansoddiad, geometreg, tebygolrwydd;
Dysgu peirianyddol
Prif Wobrau Cydweithrediadau