Dr Catalina Pimiento

Dr Catalina Pimiento

Cymrawd Ymchwil, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295260

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Pimiento yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn  ymchwilio i ecoleg ac esblygiad megaffawna morol hynafol gan ddefnyddio’r cofnodion ffosiliau. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn nynameg amrywiaeth hirdymor siarcod, difodiant a chadwraeth. Mae gan Catalina Gymrodoriaeth PRIMA o’r Swiss National Science Foundation ac mae’n treulio rhan o’i hamser yn y Paleontology Institute and Museum ym Mhrifysgol Zurich.

Meysydd Arbenigedd

  • Palaeontoleg Anifeiliaid Asgwrn-Cefn
  • Ecoleg facro
  • Paleobioleg Cadwraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Catalina wedi hyfforddi mewn Addysg Gwyddoniaeth, y Cwricwlwm a Chyfarwyddyd ac mae wedi cyhoeddi papurau ar ddylunio a gweithredu adnoddau dysgu blaengar. Mae ganddi deimladau cryf ynghylch darparu profiadau addysgu trawsnewidiol a dilys ac ynghylch denu menywod i fyd gwyddoniaeth. 

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil Catalina yn cymhwyso gwahanol ddulliau (metaddadansoddiadau yn bennaf gan ddefnyddio casgliadau Bayesaidd; ac astudiaethau’n seiliedig ar y maes ac ar gasgliadau gan gymhwyso modelu esblygol, ffenoteipaidd ac arbenigol) i rywogaethau ffosil a modern. Ei phrif amcan o ran ymchwil yw cysylltu’r hyn a wyddom am ddifodiant y gorffennol a chadwraeth rhywogaethau modern. 

Prif Wobrau

• Cymrodoriaeth PRIMA o’r Swiss National Science Foundation.
• MSCA COFUND (H2020) o Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).
• Cymrodoriaeth Annibynnol Marie Curie (MSCA-IF-EF-ST) o Raglen Fframwaith Marie Sklodowska-Curie Horizon 2020).
• Cymrodoriaeth Ymchwil Humboldt ar gyfer Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol o’r Humboldt Foundation yn yr Almaen.
• Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Forschungskredit o Brifysgol Zurich.

Cydweithrediadau

• Athro Michael Benton, Athro Palaeontoleg Anifeiliaid Asgwrn-cefn, Prifysgol Bryste.
• Athro Carlos Jaramillo, Smithsonian Tropical Research Institute.
• Athro Alexandre Antonelli, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth, Kew Gardens.
• Dr John Griffin, Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe
• Dr Daniele Silvestro, Ymchwilydd, Prifysgol Gothenburg.