Meysydd Arbenigedd

 • Swoleg
 • Parasitoleg
 • Cregyn gleision

 

 

Cyhoeddiadau

 1. Thomas, G., Taylor, J., Leaniz, C., & Garcia De Leaniz, C. Does the parasitic freshwater pearl mussel M. margaritifera harm its host?. Hydrobiologia
 2. Thomas, G., Taylor, J., Garcia de Leaniz, C., Garcia De Leaniz, C., & Thomas, G. Captive breeding of the endangered freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera. Endangered Species Research, 12(1), 1-9.
 3. Robson, A., Thomas, G., Leaniz, C., Wilson, R., Garcia De Leaniz, C., Wilson, R., & Thomas, G. Valve gape and exhalant pumping in bivalves: optimization of measurement. Aquatic Biology, 6, 191
 4. Davies, C., Thomas, G., Maffeis, T., Wootton, E., Penny, M., & Rowley, A. Detailed surface morphology of the 'lobster louse' copepod, Nicothoe astaci, a haematophagous gill parasite of the European lobster, Homarus americanus. Journal of Invertebrate Pathology, 122, 48-51.

Addysgu

 • BIO018 Biology A' Level and Transition to University

  This course is designed for Biology students transitioning from A' Level to Higher Education, and will guide students through a series of tailored modules built around the WJEC Biology A' Level specifications. Each module covers information from across the curriculum, helping to link key biological concepts and build from core knowledge to more complex applications. The learning activities will consist of a short (10 ¿ 20 minutes) recorded or annotated lecture that will include self-assessment of understanding by a short quiz consisting of multiple-choice questions. Further on-line materials will be provided to assist students with learning independently. Personal support will be available through online tutor meetings at arranged time.

 • BIO114 Animal Diversity and Behaviour

  This 20 credit module is divided into two sections and broadly introduces students to the diversity of animal groups, and the study of animal behaviour. The first 12 lectures will consider the taxonomy and physiology of organisms within the animal kingdom, and will provide students with a broad understanding of all animal life, from single celled protozoa through to megafauna such as the blue whale and concluding with human evolution. The following 10 lectures will consider the evolutionary pressures that drive animal behaviour and give rise to the behavioural adaptations witnessed across the animal kingdom today, from learning and cultural transmission, to anti-predatory mechanisms and migration. The section is concluded with a lecture on human behaviour, determining how we are influenced by the same set of natural regulations that govern our wild counterparts. During this module, students will develop their understanding of animal classification, interrelationships and evolution, and will gain valuable practical experience of animal biology. A sister module, BIO114C, will provide the same content but delivered via the medium of Welsh.

 • BIO114C Amrywiaeth ac Ymddygiad Anifeiliaid

  Mae'r modiwl 20 credyd hwn wedi'i rannu'n ddwy ran, gan gyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth ac ymddygiad anifeiliaid. Mi fydd y 10 darlith gyntaf yn ystyried tacsonomeg a ffisioleg organebau o fewn teyrnas yr anifeiliaid, a gan ddarparu dealltwriaeth eang i fyfyrwyr o holl fywyd anifeiliaid, o brotosoa un-gellog drwodd i fegafauna fel y morfil glas, cyn gorffen gydag esblygiad dynol. Yn y 10 darlith canlyno, ystyriwyd y pwysau esblygiadol sy'n gyrru ymddygiad anifeiliaid cyn arwain at addasiadau a welwyd ar draws teyrnas yr anifeiliaid, gan gynnwys dysgu a throsglwyddo diwylliannol, ymddygiadau gwrth-ysgylafaethol, a mudo. Gorffennir yr adran gyda darlith ar ymddygiad dynol, gan esbonio sut ydym ni dan ddylanwad yr un set o reoliadau naturiol sy'n llywodraethu ein cymheiriaid gwyllt. Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddosbarthiad anifeiliaid, cydberthynas ac esblygiad, ac yn ennill profiad ymarferol gwerthfawr o fioleg anifeiliaid. Mae'r modiwl hwn yw chwaer-fodiwl i BIO114, ac mae'n darparu'r un cynnwys ond yn cael ei gyflwyno trwy gyfrwng Cymraeg. This 20 credit module is divided into two sections and broadly introduces students to the diversity of animal groups, and the study of animal behaviour. The first 10 lectures will consider the taxonomy and physiology of organisms within the animal kingdom, and will provide students with a broad understanding of all animal life, from single celled protozoa through to megafauna such as the blue whale and concluding with human evolution. The following 10 lectures will consider the evolutionary pressures that drive animal behaviour and give rise to the behavioural adaptations witnessed across the animal kingdom today, from learning and cultural transmission, to anti-predatory mechanisms and migration. The section is concluded with a lecture on human behaviour, determining how we are influenced by the same set of natural regulations that govern our wild counterparts. During this module, students will develop their understanding of animal classification, interrelationships and evolution, and will gain valuable practical experience of animal biology. This module is the sister module of BIO114, and provides the same content but delivered via the medium of Welsh.

 • BIO228 Parasitology

  Parasitism is a highly successful strategy employed by representatives from all animal and fungal phyla, and from a large number of plants. Parasitism is a key driver of adaptation, and by extension evolution, yet is an often overlooked component in this process. This module explores the fascinating relationships between parasites and their hosts, with emphasis on parasites of medical and veterinary importance, and the importance of zoonotic diseases for human health.

 • BIO231 Year 2 Biological Sciences Literature Review

  This module is designed to develop the core literacy skills of undergraduate students at Level 2 in Biosciences. It consists of the production of a detailed, 3000 word critical review of a recent topic of scientific interest that is relevant to the students degree scheme (biological, zoological or marine) and an accompanying scientific poster. Students are required to independently undertake a thorough literature search utilising an appropriate scientific search engine. They must then collate all of the relevant information into a comprehensive review summarising the key aspects of the topic whilst also validating the reliability of the sources of information. Furthermore, students will be required to prepare a poster summarising the key background information and findings of their review. All reviews and posters will be submitted electronically via TURNITIN to ensure compliance with the Universities policies on plagiarism.

 • BIO231C Adolygiad Llenyddiaeth Bl 2

  Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau llythrennedd craidd myfyrwyr israddedig Lefel 2 y Biowyddorau. Mae'n cynnwys cynhyrchu poster ac adolygiad manwl a beirniadol o'r llenyddiaeth ddiweddar ar bwnc sy'n berthnasol i bwnc gradd y myfyriwr (swoleg, bioleg, bioleg y mor). Rhaid i'r adolygiad fod yn 3000 o eiriau o hyd. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gynnal chwiliad llenyddiaeth drylwyr annibynnol gan ddefnyddio cronfa gwyddonol priodol neu peiriant chwilio. Rhaid i'r myfyriwr gasglu'r holl wybodaeth berthnasol mewn adolygiad cynhwysfawr sy'n crynhoi'r agweddau allweddol o'r pwnc tra hefyd yn dilysu dibynadwyedd y ffynonellau gwybodaeth. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn paratoi poster yn crynhoi'r wybodaeth hyn yn gryno, ynghyd a chefndir allweddol a chanfyddiadau eu hadolygiad. Bydd adolygiadau a phosteri yn cael eu cyflwyno yn electronig trwy Turnitin i sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau y Brifysgol ar llên-ladrad. This module is designed to develop the core literacy skills of undergraduate students at Level 2 in Biosciences. It consists of the production of a detailed, 3000 word critical review of a recent topic of scientific interest that is relevant to the students degree scheme (biological, zoological or marine) and an accompanying scientific poster. Students are required to independently undertake a thorough literature search utilising an appropriate scientific search engine. They must then collate all of the relevant information into a comprehensive review summarising the key aspects of the topic whilst also validating the reliability of the sources of information. Furthermore, students will be required to prepare a poster summarising the key background information and findings of their review. All reviews and posters will be submitted electronically via TURNITIN to ensure compliance with the Universities policies on plagiarism.

 • BIO251 Biosciences Year 2 field course alternative assessment

  This module is an alternative for students that are unable to attend the residential Biology, Zoology or Marine Biology field courses in Year 2. In order to qualify for this module, students need to have a satisfactory reason that has been authorised by the module coordinators before the field course is undertaken. Evidence of this will be required. Students will be supplied with data to analyse and directed to research and investigate relevant habitats that emulate those studied on the field course.

 • BIO260 Marine Biology Field Course

  This residential field course comprises practical work employing shore-based techniques to sample littoral and benthic marine habitats. Students will learn techniques for the identification of marine organisms and gain experience in the analysis and presentation of ecological data.

 • BIOM37B Conservation of Aquatic Resources

  The module will identify major issues in the conservation of aquatic organisms and develop the knowledge base of students in aquatic conservation, including those related to captive breeding programmes and the potential effects of climate change and other stressors. Some of the lectures/seminars are given by invited experts in the field. The module is assessed by a combination of continuous assessment (50%) and written examination (50%).

 • GEB300 Gwaith Maes Gwlad yr Iâ

  This residential field course module explores the relationship between environment and society in Iceland. The course is interdisciplinary in approach and is orientated to policy and practical considerations deriving from academic research. Students will work with members of staff in mixed groups of students from biosciences and geography. Through intensive inter-disciplinary group working, students utilise (and pass on) their specialist skills in the group and individual exercises and projects that are undertaken. The topics covered will reflect the interdisciplinary nature of the fieldcourse, with an emphasis on various elements being considered by multiple disciplines to develop a holistic understanding (e.g. puffins will be a topic of study in terms of bird migration, climate change, identity, tourism, citizen science, fishing industry).