Professor Graham Shore

Yr Athro Graham Shore

Athro Emeritws (Gwyddoniaeth), Science and Engineering - Faculty

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Athro Emeritws

Gwefan bersonol:

http://pyweb.swan.ac.uk/~shore/Home.html

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth Maes Cwantwm
  • Perthnasedd a Disgyrchiant Cyffredinol
  • Ffiseg Gronynnau
  • Cosmoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa