Mr Graham Hillier

Uwch-ddarlithydd mewn Strategaeth Amgylcheddol, General Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A_124
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Graham Gefnforeg a Daearyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Abertawe ac mae ef bellach yn fentor, yn diwtor ac yn uwch-ddarlithydd rhan amser ym Mhrifysgol Abertawe.  Fe dreuliodd 35 mlynedd o’i yrfa cyn hynny yn gweithio ym maes peirianneg a gwyddoniaeth ryngwladol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ar hyn o bryd mae e’n gweithredu fel Cyfarwyddwr Anweithredol dros fenter tai cymdeithasol yng Nghymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Peirianneg a Gwyddorau Môr
  • Ynni adnewyddadwy
  • Newid hinsawdd
  • Strategaeth gorfforaethol
  • Busnes rhyngwladol