Mr Graeme Thelwell

Mr Graeme Thelwell

Athro Cyswllt, Civil Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Graeme â'r Brifysgol yn 2019 ar ôl gweithio yn y diwydiant adeiladu am dros 30 mlynedd. Mae'n beiriannydd Sifil a Strwythurol Siartredig, ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol. Mae'n adolygydd gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) lle mae'n asesu ymgeiswyr i ennill cymwysterau proffesiynol.

Mae Graeme hefyd ar y Panel Datblygiad Proffesiynol Cychwynnol lle mae'n adolygu'r system hyfforddi ar gyfer graddedigion ar lwybr at gymhwyster proffesiynol. Mae'n cynrychioli ICE a Phrifysgol Abertawe ar wahanol weithgorau gyda'r Cyngor Peirianneg a bwrdd arholi JBM.

Yn ystod ei yrfa ym maes adeiladu, bu Graeme yn gweithio i ymgynghorwyr, cleientiaid a chontractwyr yn bennaf ym mhen diwydiannol trwm peirianneg sifil / strwythurol. Mae wedi gweithio mewn nifer o sectorau, gan gynnwys petrocemegol, ynni (gan gynnwys niwclear), awyrofod a gofal iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli Adeiladu
  • Rheoli Prosiectau
  • Ymarfer Peirianneg Ddigidol
  • Datblygiad Proffesiynol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Adeiladu a Rheoli Prosiectau drwy ddatblygu technoleg ddigidol.

Ymchwil